Projekt chlazení rmutu spolufinancovaný Evropskou unií.

Projekt chlazení rmutu

V rámci projektu byl pořízen průtokový chladič. Přínosem projektu je zvýšení kvality vyráběných vín a zajištění správného a optimálního výrobního postupu při výrobě vína.

Víno Líbal